Światowy Dzień Żywności - pamiętajmy o głodujących

16/10/2013
W środę obchodzimy ustanowiony przez ONZ Światowy Dzień Żywności, nazywany też dniem walki z głodem. Według najnowszego raportu ONZ - głoduje 842 milionów ludzi na świecie, najwięcej w Afryce i Azji.

Paradoksalnie, w sytuacji głodu na świecie dotykającego setek milionów ludzi, istnieje nadprodukcja żywności i marnowanie wytworzonych artykułów spożywczych. W Europie marnuje się 1/3 żywności, około 9 milionów ton rocznie. 

Emilia Ślimko z Polskiej Zielonej Sieci zauważa, że problem pogłębia polityka rolna krajów rozwiniętych, które dotują swoje rolnictwo wspierając masową produkcję. Tanie nadwyżki są sprzedawane do krajów rozwijających się, wypierając artykuły lokalnych producentów. Efektem tej sytuacji jest pogłębienie dysproporcji rozwojowych. Emilia Ślimko zaznacza, że trzeba raczej wspierać rozwój rolnictwa w krajach najuboższych, niż oferować im tanią żywność z Europy i pomagać doraźnie, w sytuacjach kryzysów.

Izabela Wilczyńska z Polskiej Akcji Humanitarnej zaznacza, że dla ograniczania głodu i ubóstwa na świecie ważne jest wspieranie sprawiedliwego handlu towarami z krajów najuboższych. Producenci najtańszych artykułów często otrzymują najmniejszą część wartości produktu. Większość zysków przejmują pośrednicy. W przypadku towarów oznaczonych emblematem sprawiedliwego handlu podział zysków ze sprzedaży jest zrównoważony i uwzględnia wkład pracy rolnika.

ONZ zakładała zredukowanie o połowę głodu na świecie do 2015 roku. Widać jednak, że jest to plan nierealny, z uwagi na klęski żywiołowe, konflikty zbrojne i pogłębiające się nierówności pomiędzy krajami bogatymi, a rozwijającymi się. Liczba głodujących maleje zbyt wolno, by złożenia ONZ udało się zrealizować. W 2008 roku było ich miliard dwieście milionów, obecnie skrajnie niedożywionych jest 842 miliony osób. Sytuacja - zwłaszcza w krajach Rogu Afryki dotkniętych klęską suszy od 2011 roku - w ocenie organizacji humanitarnych, nie poprawiła się znacząco mimo deklaracji i wysiłków społeczności międzynarodowej.

Tego dnia warto zastanowić się nad tym w jakich warunkach żyje co ósmy mieszkaniec naszej planety i zacząć doceniać to co wydaje nam się oczywiste - czyli np. łatwy dostęp do żywności. Źródło: PAP

inne wszystkie
dzieje się nie przegap galeria najpopularniejsze
Projekt: minds up